MBA в програмата за управление на здравеопазването се стреми да развие професионалисти, които разбират как да управляват организациите с нестопанска цел, за печалба и доброволни здравни грижи по ефективни и иновативни начини. Програмата се фокусира върху необходимостта администраторите на здравеопазването да бъдат непрекъснати обучаващи се, критични мислители и етични практици, като разпознават многопостроения характер на човешката, социалната и организационната действителност и сложните взаимоотношения между системата на доставчиците на здравни услуги и нуждите на Общността.

За кого е предназначена програмата?

Програмата предлага ценен опит и полезни знания в ориентирана към резултатите среда. Студентите получават практически управленски умения, за да увеличат техния талант като здравни специалисти. Курсът ще им даде възможност да споделят съществуващите знания, както и да придобият новите знания и умения, необходими за управление и водене в променящия се сектор на здравеопазването.

Програма с обучение на:
Английски

Прегледайте още 8 курсове в Lincoln University Of Business & Management »

Този курс е Комбинирано в кампус и онлайн
Start Date
Отворено кандидатстване
Duration
14 - 16 
Задочно обучение
Редовно обучение
Price
39,200 AED
По място
По дата
Start Date
Отворено кандидатстване
Крайна дата за записване

Отворено кандидатстване