AACSB Accredited

СЕГА приемане на заявления за есен 2017 !!

CLASSPTPAAGPTP

Нашата нова и иновативна учебна програма е проектиран специално да ускори напредъка си чрез това високо класирана AACSB-акредитирана програма MBA. Ние правим това чрез интегриране на курсове, идентифициране на ключови умения и понятия, необходими за успех в бизнеса, а след това ви помага да овладеят тези умения и понятия чрез дискусии в клас, каси, гости лекции и проекти.

Програмата включва New York Residency, консултиране на проекта на корпоративно, и на Международен Residency.

Изцяло новият специализации за падението 2017 ще бъдат:

  • Финанси (Corproate, Инвестиции, General)
  • Данни & Бизнес Анализ
  • Маркетинг (разработване на нови продукти, дигитален маркетинг, General)
  • глобален бизнес
  • Растеж и иновации
  • хотелиерски мениджмънт

Хедър пясъци от UNH видео на Vimeo.

Програма с обучение на:
  • Английски