Френски следдипломно обучение или трети цикъл за 18 месеца, което позволява достъп до ранга на MBA, Магистър по бизнес администрация. Курсове в събота, IACBE акредитирани.

ЦЕЛИ

  • Подгответе се за достъп до ранга на MBA, Магистър по бизнес администрация и осигуряване на добавена стойност чрез придобиване на професионална призната компетентност и универсално оценявам
  • Запознайте теорията чрез практически приложения
  • Представя резюме от инструменти за управление, финанси, маркетинг и управление на човешките ресурси
  • Позволяват по-голяма ефективност в цялостното използване на знания, умения и нагласи

Продължителност: На 12 месеца + 6 месеца за диплома доставка дисертация

Цена: запитвам

Начало: Януари, април, август, ноември

Програма с обучение на:
  • Френски

Прегледайте още 1 курсове в ESM, Ecole de Management et de Communication »