Магистър по бизнес администрация MBA

Общ преглед

Описание на програмата

Магистър по бизнес администрация MBA

ПРИЕМ: на документи;

Изисквания: Бакалавърска степен по икономика или подобни програми; завършено средно образование, признато в ЕС; Средна оценка на дипломата - Good; документ за владеене на английски език.

Продължителност: 1,5 учебни години (3 семестъра).

ДИПЛОМА: Магистратура по бизнес администрация

Степента на MBA е стандартна програма по бизнес администрация с допълнителен акцент върху иновациите, технологиите и управлението. Нейната цел е да се подготвят специалисти с предприемачески дух и иновативни идеи. Студентите получават знания и умения, приложими за овладяване на всички общи бизнес проекти - управление на проекти, предприемачеството, внедряване на иновациите, бизнес преговори и комуникации, човешки ресурси, и т.н.

Програмата съдържа задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и е приключило с окончателен проект, представен пред комисия, състояща се от бизнес лидери и преподаватели.

Завършилите се очаква да работят като предприемачи, мениджъри и служители в частния и публичния сектор управление на различните бизнес процеси.

Забележка: Таксите са € 1000 на семестър за студентите от ЕС и € 2,000 на семестър за студентите извън ЕС. Всички отличници учат свободен от всякакви такси.

Информацията за студентски заем може да се намери на тази страница: http://epu.bg/index.php/en/application/students-loans

Последна актуализация May 2015

За учебното заведение

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation.

The European Polytechnical University is a multinational centre of interaction between contemporary tuition, scientific research activities and innovations, and academic and business co-operation. Свиване